ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ  Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців. При повній згоді з даним Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару та відповідальність за недобросовісне замовлення і за невиконання умов цього Договору. Цей Договір є угодою між Фізичною особою-підприємцем Самойленко Дар'єю Володимирівною (надалі за текстом – «Продавець») і користувачем сайту, який надалі іменується «Покупець», а разом іменовані «Сторони», що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто засобами мережі «Інтернет»). Цей Договір носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір є публічною офертою (відповідно до статей 633, 641 та 655 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто засобами мережі «Інтернет».1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззаперечним прийняттям умов публічного договору (акцепт), тобто публічної оферти Фізична особа-підприємець Самойленко Дар'я Володимирівна (https://funnytime.org/), є факт оформлення замовлення натисканням на посилання «Замовити» в кошику та придбання товару в порядку, передбаченому даним Договором, за цінами, вказаними на сайті https://funnytime.org/, а також згода з умовами оплати і доставки товару.
1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згодний з його умовами, а також дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, видаткових накладних та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Сайт Продавця (https://funnytime.org/), - сукупність вебсторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям «funnytime.org», який створено для укладення договорів купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.2.2. «Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений на сайті Продавця.2.3. «Категорії» - інформація про товари, розміщена на сайті Продавця.2.4. «Замовити» - рішення Покупця придбати товар, оформлене на сайті Продавця.2.5. «Персональні дані» – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.2.6. «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця) і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:а) він взагалі не може бути усунутий;б) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено Договором.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах цього Договору.3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж на сайті Продавця, в тому числі:а) добровільний вибір Покупцем товарів по категоріям;б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті Продавця;в) оплата Покупцем замовлення, оформленого на сайті Продавця;г) виконання і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті Продавця. За порядок оформлення замовлення та вибір товару несе відповідальність Покупець.
5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ
5.1. Повна вартість замовлення складається з вартості товару (зазначеної на сайті Продавця) і вартості доставки.5.2. Покупець оплачує замовлення у порядку 100% передплати, будь-яким способом, обраним на сайті Продавця.5.3. Вартість доставки замовлення оплачується Покупцем самостійно при отриманні замовлення, якщо інше не узгоджено при оформлені замовлення.5.4. Ціна Товару вказується на сайті, а також у рахунку на замовлений Покупцем Товар.5.5. Оплата замовлення здійснюється за рахунком, який виставляється Продавцем Покупцю.
6. ДОСТАВКА ТОВАРУ (ЗАМОВЛЕННЯ)
6.1. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки. Термін обробки замовлення - від одного робочого дня до трьох. Доставка замовлення виконується транспортною компанією (перевізником) за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене діючим законодавством або цим Договором відповідно до п. 5.3 цього Договору.
6.2. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).
7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
7.1. У відповідності до положень Закону України «Про захист прав споживачів»Покупець має право обміняти товар належної якості на аналогічний у Продавця, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.Покупець має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі.7.2. Покупець має право відмовитися від отриманого товару не належної якості, за умови збереження упаковки, товарного вигляду, споживчих якостей та супровідних документів на товар.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Покупець зобов'язаний:а) до моменту укладення даного Договору ознайомитися з його змістом, умовами і цінами, пропонованими Продавцем на всіх сторінках сайту http://shop.eximlab.ua/;б) ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;в) самостійно оформити замовлення на сайті Продавця;г) своєчасно оплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього Договору;д) при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати спів-робітник перевізника.8.2. Покупець має право вимагати від Продавця дотримання умов цього Договору.8.3. Продавець зобов'язаний:а) дотримуватися умов цього Договору;б) передати Покупцю товар у відповідності з оформленим замовленням та умовами цього Договору;в) Продавець не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.г) Гарантувати якість Товару чинним вимогам якості до такого Товвару на території України.8.4. Продавець має право:а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;б) залишити за собою право невиконання зобов'язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій, при цьому повернувши Покупцю грошові кошти, сплачені як передплата за Товар;в) змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті за адресою https://funnytime.org/. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації.
9. ІНШІ УМОВИ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.9.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т. п.), забороняючі заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна із сторін бере на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.9.3. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.).9.4. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://funnytime.org/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-який інший інформації про діяльність Веб-сайту https://funnytime.org/. Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.9.5. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).9.6. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.9.7. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.9.8. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.9.9. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті https://funnytime.org/ і придбаних у Продавця.9.10. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.9.11. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення і діє протягом одного року. Якщо Покупець продовжує користуватися сайтом https://funnytime.org/ та робити замовлення товару, то цей Договір вважається продовженим щоразу на один календарний рік.
10. РОЗГЛЯД СПОРІВ
10.1. У випадку виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися до Продавця засобами зв’язку, які фіксують отримання та відправлення такого звернення Сторонами.10.2. Сторони розглядають спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні зобов’язань за цим Договором, шляхом переговорів.10.3. Відповідь на звернення Покупця з приводу питань чи претензій має бути надана Продавцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів (за умови дотримання письмової форми звернення).10.4. У випадку якщо Сторони не прийшли до згоди, усі спори підлягають розгляду в судовому порядку, передбаченому чинним законодавством України.